Przed transakcją sprzedaży nieruchomości warto dokonać przeglądu jej stanu prawnego, w celu :

 

 • podniesienia jej atrakcyjności (szybsza sprzedaż)

 • podniesienia wartości nieruchomości (sprzedaż po wyższej cenie)

 • wytrącenie kupującemu argumentów na rzecz obniżenia ceny

 

Nieruchomości bez urządzonej księgi wieczystej czy też nieruchomości o tzw. trudnym stanie prawnym (błędy w księgach, błędy w ewidencji gruntów etc.) najlepiej przygotować przed przystąpieniem do sprzedaży.

 

Poprzez czynności :

 

 • przeglądu stanu prawnego

 • wprowadzenia poprawnych wpisów zarówno w księgach wieczystych jak i innych rejestrach,

 • nadania nieruchomości dodatkowych atrybutów

 

nieruchomość staje się atrakcyjniejsza na rynku, co bezpośrednio przekłada się na możliwość podniesienia ceny (od kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy wzwyż - zależnie od rodzaju nieruchomości, jej stanu prawnego i nadanych atrybutów).

 

Jeżeli nieruchomość ma wysoki potencjał inwestycyjny - można zmienić charakterystykę nieruchomości, co również wpływie na uzyskanie dużo wyższej ceny.

 

Niekiedy sprzedaż nieruchomości jest ograniczona z uwagi na niezgodę pomiędzy współwłaścicielami - wówczas reprezentujemy Klienta przed pozostałymi współwłaścicielami celem wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony.

 

Zdarzają się sytuacje, gdy w księdze wieczystej widnieją stare wpisy w dziale III oraz dziale IV, które obciążają nieruchomość. Wpisy w wymienionych działach czynią nieruchomość mało atrakcyjną.

 

W każdym przypadku, kiedy jest to niezbędne - reprezentujemy Klientów w pełnym zakresie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY (wzrost wartości)

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

radca prawny od nieruchomości Warszawa kancelaria nieruchomości podniesienie wartości nieruchomości

KONTAKT

tel. 531 - 828 - 531

legal@kancelaria-mmk.com

WRÓĆ

Przycisk

PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY (wzrost wartości)

PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY (wzrost wartości)

 1. pl
 2. en

REFERENCJE

HONORARIUM

 1. pl
 2. en

HOME

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

REFERENCJE

PUBLIKACJE

KONTAKT

HOME

 1. pl
 2. en

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

HOME

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

HOME

 1. pl
 2. en

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

HOME

 1. pl
 2. en

HONORARIUM

KONTAKT

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

RODO - klauzule informacyjne