WYWŁASZCZENIE nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości prowadzi do pozbawienia osoby, która dotychczas była właścicielem - prawa własności nieruchomości. 

 

Procedura wywłaszczenia jest skomplikowana.

 

W toku postępowania o wywłaszczenie właściciel może (a nawet powinien) podejmować kroki prawne umożliwiające uzyskanie najlepszych warunków ekwiwalentu (w tym odszkodowania).

 

Niezwykle istotne jest prowadzenie przez dotychczasowego właściciela negocjacji w celu uzyskania wyższych środków pieniężnych, należnych w związku z wywłaszczeniem nieruchomości. 

 

Wniesienie sprawy do organu II instancji - częstokroć okazuje się konieczne.

 

Po wyczerpaniu procedury administracyjnej, istnieje możliwość wniesienia sprawy do rozpoznania przez sąd.

 

Każdorazowo do sprawy wywłaszczenia należy podejść indywidualnie.

 

Warto korzystać z dodatkowych instrumentów prawnych - w celu wpłynięcia na zmianę operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Otwiera to możliwość podniesienia wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym.

 

Właściciel czy współwłaściciele powinni podejmować starania celem możliwie najlepszej ochrony prawnej ich interesów ekonomicznych.

WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

WYWŁASZCZENIE nieruchomości

WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY (wzrost wartości)

WRÓĆ

radca prawny od nieruchomości Warszawa kancelaria nieruchomości podniesienie wartości nieruchomości
wywłaszczenie prawnik Grodzisk Mazowiecki

KONTAKT

tel. 531 - 828 - 531

legal@kancelaria-mmk.com

  1. pl
  2. en

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

  1. pl
  2. en

HOME

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

KONTAKT

O KANCELARII

REFERENCJE

PUBLIKACJE

HOME

  1. pl
  2. en

HONORARIUM

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

PUBLIKACJE

HOME

  1. pl
  2. en

HONORARIUM

KONTAKT

Przycisk

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

RODO - klauzule informacyjne