radca prawny od nieruchomości Warszawa kancelaria nieruchomości podniesienie wartości nieruchomości

Specjalizujemy się w zagadnieniach rozliczeń spadkowych, w skład których wchodzą nieruchomości.

 

Spadek obejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Ustawa przewiduje również wyjątki - prawa i obowiązki, które nie należą do spadku np. prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, czy też np. prawa które z chwilą śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego czy są spadkobiercami.

 

Spadek obejmuje aktywa i pasywa (długi).

 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, spadek zaś otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

 

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Mówimy więc o dziedziczeniu ustawowym oraz o dziedziczeniu testamentowym.

 

Należy mieć na uwadze, że ustawa reguluje istotne z punktu widzenia nabycia spadku pojęcia jak m.in. :

 

    - zdolność do dziedziczenia np. dziecko, które w

      chwili otwarcia spadku jest już

      poczęte może być spadkobiercą pod warunkiem,   

      że urodzi się żywe,

    - niegodność dziedziczenia np. osoba, która

      dopuściła się umyślnie ciężkiego

      przestępstwa przeciwko spadkodawcy (a

      spadkobierca niegodny zostaje

      wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył

      otwarcia spadku),

    - kręgi spadkobierców i ich kolejność dziedziczenia

      a także wielkość udziałów,

    - dziedziczenie w braku zstępnych spadkodawcy

      (brak dzieci, wnuków i dalszych zstępnych),

    - udział spadkowy małżonka,

    - udział spadkowy dziadków i uprawnienia dziadków

      spadkodawcy,

    - dziedziczenie pasierbów,

    - ostatni spadkobiercy ustawowi,

    - wyłączenie małżonka pozostającego w separacji,

    - dziedziczenie w przypadku przysposobienia

      pełnego,

    - dziedziczenie w przypadku przysposobienia

      niepełnego, 

    - zapis naddziałowy,

    - wyłączenie małżonka od dziedziczenia,

    - rozporządzenia na wypadek śmieci (testamenty :

      formy testamentów,

      sporządzenie i odwołanie testamentu,

      nieważność testamentu etc.),

    - podstawienie zwykłe,

    - podstawienie powiernicze,

    - przyrost,

    - zapisy i polecenia testamentowe,

    - ustanowienie wykonawcy testamentu,

    - zachowek,

    - przyjęcie i odrzucenie spadku,

    - stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu

      zapisu windykacyjnego,

      poświadczenie dziedziczenia i ochrona

      spadkobiercy,

    - odpowiedzialność za długi spadkowe,

    - wspólność majątku spadkowego i dział spadku,

    - umowy dotyczące spadku etc.

 

Najczęściej występujące w praktyce to sprawy dotyczące spadkobrania (kręgu spadkobierców) oraz podziału nabytego w spadku majątku spadkowego. Istotną z ekonomicznego punktu widzenia jest uwzględnienie w rozliczeniach między spadkobiercami darowizn dokonanych przez spadkodawcę przed śmiercią.

Szczególnym zainteresowaniem Klientów objęte są zachowki, sposób ich obliczenia i w konsekwencji ustalenie ich wartości. Równie istotne jest przedawnienie roszczenia o zachowek.

 

Coraz częściej obserwujemy zainteresowanie Klientów odpowiedzialnością za długi spadkowe. Wzrost świadomości prawnej w tym zakresie jest nie do przecenienia. Klienci oprócz zainteresowania aktywami spadkowymi, zwracają uwagę na długi spadkowe. W tym kontekście pojawiają się pytania o nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i praktycznego znaczenia takiego spadkobrania. 

Wątpliwości dotyczą majątku, którym spadkobierca miałby ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe (tj. czy z przedmiotów nabytych w spadku, czy też z przedmiotów posiadanych przez spadkobiercę jeszcze przed spadkobraniem), a także wzajemnych relacji spadkobierców w sytuacji konieczności spłaty długów spadkowych.

 

Wiele pytań powstaje wobec zagadnienia wspólności majątku spadkowego, szczególnie w okresie przed podziałem spadku. Pytania dotyczą zarządzania nabytymi w spadku prawami majątkowymi, w tym możliwości ich sprzedaży przed dokonaniem podziału spadku.

 

Kancelaria udziela wsparcia prawnego w przypadku wystąpienia wszelkich wątpliwości Klientów odnoszących się do spadku. Przedmiotem pomocy prawnej są również kwestie podatkowe związane z dziedziczeniem.

 

DZIAŁ SPADKU - NIERUCHOMOŚCI

Warszawa prawnik dział spadku nieruchomości Kancelaria

KONTAKT

tel. 531 - 828 - 531

legal@kancelaria-mmk.com

WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY (wzrost wartości)

WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

PUBLIKACJE

HOME

  1. pl
  2. en

HONORARIUM

KONTAKT

SŁUŻEBNOŚCI - drogi dojazdowe, media etc.
  1. pl
  2. en

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

  1. pl
  2. en

HOME

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

DZIAŁ SPADKU - nieruchomości

WRÓĆ

Przycisk

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

PUBLIKACJE

HOME

  1. pl
  2. en

HONORARIUM

KONTAKT

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

RODO - klauzule informacyjne