WRÓĆ

Przycisk

WRÓĆ

Przycisk

kancelaria zajmująca się mieszkaniami zakładowymi Warszawa

KONTAKT

tel. 531 - 828 - 531

legal@kancelaria-mmk.com

WRÓĆ

Przycisk

DZIAŁ majątku MAŁŻONKÓW
PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY (wzrost wartości)
radca prawny od nieruchomości Warszawa kancelaria nieruchomości podniesienie wartości nieruchomości

Małżeństwo to nie tylko akt ślubu - ale przede wszystkim późniejsze decyzje o istotnych sprawach życiowych, szczególnie decyzje majątkowe.

 

Pierwszą z istotnych decyzji małżonków jest model ustroju majątkowego, który będzie istniał w czasie trwania związku małżeńskiego. Oczywiście raz wybrany model nie obowiązuje na zawsze. Możliwe jest zgodne podjęcie decyzji o zmianie ustroju na zupełnie inny. Istnieje również możliwość sądowej zmiany ustroju.

 

Najczęściej spotykaną formą ustroju jest wspólność majątkowa małżeńska.

 

W praktyce występują również często modele rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

 

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie gromadzą majątek wspólny, inwestują, zakładają własne firmy jednoosobowe, spółki cywilne czy handlowe. Jest to okres wielu zmian we wspólnym portfelu i kształtowania struktury majątkowej małżonków.

 

Częstokroć nieruchomość stanowi majątek, na którym jest zorganizowane życie rodzinne. 

 

Nieruchomość może być elementem majątku wspólnego małżonków.

 

Nieruchomość może również należeć do majątku tylko jednego z małżonków, zaś budowa domu (lub np. remont lokalu) jest realizowana za środki wspólne - wówczas należy rozliczyć poczynione nakłady.

 

Nieruchomość może również należeć do majątków odrębnych obojga małżonków, w udziałach 'zwykłych'.

 

Sprawa o podział majątku małżonków nie należy do spraw prostych - szczególnie, że dokonywany jest podział całego majątku zgromadzonego częstokroć na przestrzeni wielu lat, a nadto dochodzą dodatkowe roszczenia wzajemne małżonków (lub byłych małżonków) np. rozliczenie nakładów.

 

Majątek małżonków może być dzielony pomimo braku rozwodu - np. może dojść do podziału majątku małżonków (jeszcze za czasu trwania małżeństwa), gdy zostanie zniesiony ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej (sądownie lub notarialnie).

 

Szczególnie ważna jest kwestia ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 

Kancelaria specjalizuje się w kwestii podziałów majątku małżonków oraz byłych małżonków - szczególnie w odniesieniu do nieruchomości i rozliczeń z tym związanych.

 

 

HONORARIUM

KONTAKT

USŁUGI

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

DZIAŁ majątku MAŁŻONKÓW - nieruchomości

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

  1. pl
  2. en

HOME

PUBLIKACJE

O KANCELARII

REFERENCJE

PUBLIKACJE

HOME

  1. pl
  2. en

HONORARIUM

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

PUBLIKACJE

HOME

  1. pl
  2. en

HONORARIUM

KONTAKT

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

RODO - klauzule informacyjne