WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

PLAN MIEJSCOWY - WARUNKI ZABUDOWY

Procedury planistyczne mają ogromne znaczenie dla mieszkańców obszaru objętego projektowanymi zapisami. Ostatecznie wpływają (w tym ograniczają) sposób korzystania z nieruchomości będących przedmiotem własności prywatnej.

 

Kancelaria reprezentuje grupy mieszkańców zainteresowanych takim ukształtowaniem zapisów planu, który będzie odpowiadał ich wspólnym interesom.

 

Reprezentujemy również pojedyncze osoby, zainteresowane wykorzystaniem przysługujących im uprawnień jak np. wniesieniem uwag do projektowanych zapisów czy skargi do sądu administracyjnego.

 

Często zdarza się, iż projekt studium zakłada nowe inwestycje publiczne, które naruszą dotychczasowy sposób korzystania z wielu nieruchomości mieszkańców, wpływając na zabudowy mieszkaniowe jak i usługowe.

 

Koncepcje przyjmowane na etapie projektowania studium czy też miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nierzadko odbiegają od oczekiwań społecznych ludności zamieszkującej obszar nimi objęty.

 

Obowiązujące prawo umożliwia czynny udział w procedurach planistycznych.

 

Klienci Kancelarii organizują się w grupę o wspólnych oczekiwaniach, którą reprezentuje Kancelaria w toku procedury planistycznej, podejmując odpowiednie środki prawne.

 

Wnoszenie uwag do projektowanych zapisów, czy też procedowanie postępowania skargowego przed sądem administracyjnym wskutek wniesionej skargi na uchwałę dot. planu miejscowego - pozwala wpłynąć na ostateczny kształt zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Warunki zabudowy wydawane są dla obszarów nieobjętych planem miejscowym.

 

Wydawane są na wniosek inwestora - należy pamiętać, że również na wniosek osoby, która nie jest właścicielem, lecz dopiero zamierza zakupić daną nieruchomość. Jest to istotne z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, który dzięki warunkom zabudowy dowie się o sposobie zagospodarowania działki [dozwolony rodzaj zabudowy, wysokość budynku, powierzchnia biologicznie czynna, rodzaj ogrodzenia etc.] jeszcze przed jej zakupem - co w istocie będzie miało wpływ na ostateczną decyzję o zakupie.

 

Reprezentujemy Klientów w procedurach wydawania warunków zabudowy jak również ich zmiany.

 

Reprezentujemy Klientów w procedurach przeniesienia już wydanych warunków zabudowy na nowy podmiot. 

 

KONTAKT

tel. 531 - 828 - 531

legal@kancelaria-mmk.com

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

KONTAKT

  1. pl
  2. en

USŁUGI

HOME

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

RODO - klauzule informacyjne