WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

ODWOŁANIE DAROWIZNY - NIERUCHOMOŚCI

Specjalizujemy się w zagadnieniach darowizny oraz odwołania darowizny, gdy ich przedmiotem są nieruchomości.

 

Darowizna jest umową  tj. czynnością dwóch stron, choć w świadomości społecznej mocno zakorzenione jest mylne przekonanie, że jest to akt jednostronny. Dokonanie darowizny - umowy - wymaga zatem woli darczyńcy oraz woli obdarowanego.

 

Do odwołania darowizny wystarczające jest działanie jednej strony - darczyńcy.

 

Należy jednak pamiętać, że odwołanie darowizny nie może nastąpić w każdym przypadku, kiedy zażyczy sobie tego darczyńca. Aby mogło dojść do odwołania darowizny, muszą być spełnione szczególne określone prawem przesłanki.

 

Powyższe oznacza, iż złożenie przez darczyńcę oświadczenia o odwołaniu darowizny nie jest decydujące. Sytuację każdorazowo należy poddać ocenie prawnej. Niezwykle często po odwołaniu darowizny sprawa jest rozpatrywana przez sąd - gdzie po obszernym postępowaniu dowodowym, wydawane jest orzeczenie o skuteczności bądź nieskuteczności odwołania darowizny.

 

Kodeks cywilny, w ramach instytucji darowizny przewiduje szereg interesujących pojęć jak np.:

 

     - bezpłatne przysporzenia niebędące darowizną,

     - forma umowy darowizny,

     - odpowiedzialność darczyńcy za szkody wynikłe z niewykonania lub  

       nienależytego wykonania zobowiązania,

     - odpowiedzialność za wady rzeczy darowanej,

     - polecenie darczyńcy,

     - odmowa wypełnienia polecenia,

     - odwołanie darowizny niewykonanej,

     - niedostatek darczyńcy,

     - odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności,

     - forma odwołania darowizny,

     - przebaczenie etc.

 

Najczęściej spotykanymi w obrocie prawnym zagadnieniami są : zawarcie umowy darowizny, wykonanie darowizny oraz odwołanie darowizny. Problematyka odwołania darowizny i rozliczenia po dokonanym odwołaniu wynika z faktu, że zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu budzą zaś wiele wątpliwości Klientów, szczególnie co do praktycznego ich zastosowania do konkretnej sprawy (stanu faktycznego).

 

Klienci równie często pytają o podatkowe konsekwencje darowizny z tytułu jej dokonania, w tym warunków, które muszą zostać spełniona aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Równie istotne z punktu widzenia Klientów są skutki podatkowe późniejszej sprzedaży (zbycia) nieruchomości, którą uprzednio nabyli tytułem darowizny. Pytania głównie dotyczą okresu w którym można dokonać takiego zbycia bez podatku dochodowego lub możliwości dokonania odliczeń podatkowych.      

 

 

KONTAKT

tel. 531 - 828 - 531

legal@kancelaria-mmk.com

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

KONTAKT

  1. pl
  2. en

USŁUGI

HOME

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

RODO - klauzule informacyjne