Warunki korzystania ze strony internetowej

 

www.kancelaria-mmk.com

 

 

 

Właścicielem niniejszej strony internetowej www.kancelaria-mmk.com zwanej dalej : Witryną jest Kancelaria Prawna MMK Radca Prawny Marek Kierzel z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5291712155 (dalej : Właściciel lub Kancelaria). 

 

Wszelkie korzystanie z Witryny w tym jej wyświetlanie, przeglądanie, czytanie treści oraz wszelkie inne aktywności powiązane z  Witryną etc., niezależnie od ilości oraz czasu ich wystąpienia, podlega warunkom niżej określonym.

 

Korzystanie z Witryny jest nieodpłatne.

 

Wszelkie treści zamieszczone na Witrynie mają wyłącznie charakter ogólnych informacyjnych niezobowiązujących treści i nie są prawnie wiążące dla Właściciela [wyłączenie wszelkiej odpowiedzialności Kancelarii]. Dotyczy to wszystkich zawartości Witryny. Żadna treść Witryny nie stanowi usługi, w tym usługi prawnej, w szczególności nie stanowi porady prawnej, konsultacji prawnej, opinii prawnej, wykładni prawa, informacji prawnej, instrukcji, poradnika i tym podobnych, ani ich nie zastępuje. Treści nie budują stosunku Klient - Kancelaria. W żadnym wypadku nie mogą powstać jakiekolwiek roszczenia związane z treścią Witryny, w tym jakiekolwiek zastosowanie się przez kogokolwiek do treści objętych Witryną nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń, żądań, pretensji prawnych etc. wobec Kancelarii i następuję na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność takiej osoby. Treści Witryny mogą być nieaktualne na chwilę ich czytania przez kogokolwiek.

 

Za pomocą Witryny nie są świadczone żadne usługi.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej odwiedzający Witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej i konkretnej porady prawnej.

 

Żadna treść Witryny nie może być podstawą jakichkolwiek żądań czy oczekiwań.  

 

Żadna treść Witryny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert ani do zawarcia umowy w innych sposób w rozumieniu tego kodeksu.

 

Funkcjonowanie Witryny oraz wszelkie z niej korzystanie przez jakąkolwiek osobę podlega wyłącznie prawu polskiemu.

 

Wszelkie kwestie dotyczące Witryny podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich i polskich organów administracyjnych oraz miejscowo dla siedziby Właściciela.

   

Wszelkie treści niniejszej Witryny są przedmiotem własności, w tym własności intelektualnej, Właściciela oraz przedmiotem ochrony prawnej, w tym praw autorskich Właściciela.

 

Kopiowanie treści niniejszej Witryny, wszelkie ich powielanie etc. bez wyraźnej zgody Właściciela jest zabronione.

 

Dokonywanie wszelkich nieautoryzowanych ingerencji w Witrynę jest zabronione.

 

Treści Witryny może zawierać linki (odsyłacze) kierujące do innych Witryn, za treści których i za wszelkie funkcjonowanie których Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

Dalsze korzystanie z tej Witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji tych warunków, uprzejmie prosimy o  opuszczenie Witryny.

 

Treści niniejszej Witryny oraz warunki korzystania z niej mogą ulegać zmianie. Prosimy każdorazowo zwrócić uwagę czy warunki nie uległy zmianie i każdorazowo podjąć decyzje o ich akceptacji lub braku akceptacji.

  1. pl
  2. en

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

HOME

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

USŁUGI

  1. pl
  2. en

USŁUGI

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

HOME

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

HOME

  1. pl
  2. en

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

RODO - klauzule informacyjne