ODWOŁANIE DAROWIZNY - NIERUCHOMOŚCI

Specjalizujemy się w zagadnieniach darowizny oraz odwołania darowizny, gdy ich przedmiotem są nieruchomości.

 

Darowizna jest umową  tj. czynnością dwóch stron, choć w świadomości społecznej mocno zakorzenione jest mylne przekonanie, że jest to akt jednostronny. Dokonanie darowizny - umowy - wymaga zatem woli darczyńcy oraz woli obdarowanego.

 

Do odwołania darowizny wystarczające jest działanie jednej strony - darczyńcy.

 

Należy jednak pamiętać, że odwołanie darowizny nie może nastąpić w każdym przypadku, kiedy zażyczy sobie tego darczyńca. Aby mogło dojść do odwołania darowizny, muszą być spełnione szczególne określone prawem przesłanki.

 

Powyższe oznacza, iż złożenie przez darczyńcę oświadczenia o odwołaniu darowizny nie jest decydujące. Sytuację każdorazowo należy poddać ocenie prawnej. Niezwykle często po odwołaniu darowizny sprawa jest rozpatrywana przez sąd - gdzie po obszernym postępowaniu dowodowym, wydawane jest orzeczenie o skuteczności bądź nieskuteczności odwołania darowizny.

 

Kodeks cywilny, w ramach instytucji darowizny przewiduje szereg interesujących pojęć jak np.:

 

     - bezpłatne przysporzenia niebędące darowizną,

     - forma umowy darowizny,

     - odpowiedzialność darczyńcy za szkody wynikłe z

       niewykonania lub  

       nienależytego wykonania zobowiązania,

     - odpowiedzialność za wady rzeczy darowanej,

     - polecenie darczyńcy,

     - odmowa wypełnienia polecenia,

     - odwołanie darowizny niewykonanej,

     - niedostatek darczyńcy,

     - odwołanie darowizny z powodu rażącej

       niewdzięczności,

     - forma odwołania darowizny,

     - przebaczenie etc.

 

Najczęściej spotykanymi w obrocie prawnym zagadnieniami są : zawarcie umowy darowizny, wykonanie darowizny oraz odwołanie darowizny. Problematyka odwołania darowizny i rozliczenia po dokonanym odwołaniu wynika z faktu, że zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu budzą zaś wiele wątpliwości Klientów, szczególnie co do praktycznego ich zastosowania do konkretnej sprawy (stanu faktycznego).

 

Klienci równie często pytają o podatkowe konsekwencje darowizny z tytułu jej dokonania, w tym warunków, które muszą zostać spełniona aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Równie istotne z punktu widzenia Klientów są skutki podatkowe późniejszej sprzedaży (zbycia) nieruchomości, którą uprzednio nabyli tytułem darowizny. Pytania głównie dotyczą okresu w którym można dokonać takiego zbycia bez podatku dochodowego lub możliwości dokonania odliczeń podatkowych.      

 

 

odwołanie darowizny pozew prawnik Warszawa

KONTAKT

tel. 531 - 828 - 531

legal@kancelaria-mmk.com

WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY (wzrost wartości)
radca prawny od nieruchomości Warszawa kancelaria nieruchomości podniesienie wartości nieruchomości

WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

PUBLIKACJE

HOME

  1. pl
  2. en

HONORARIUM

KONTAKT

  1. pl
  2. en

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

  1. pl
  2. en

HOME

PUBLIKACJE

KONTAKT

USŁUGI

ODWOŁANIE DAROWIZNY - nieruchomości

WRÓĆ

Przycisk

KONTAKT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

O KANCELARII

REFERENCJE

PUBLIKACJE

HOME

  1. pl
  2. en

HONORARIUM

KONTAKT

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

RODO - klauzule informacyjne