WRÓĆ

Przycisk

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MAREK KIERZEL

DOKUMENTACJA MEDYCZNA - udostępnianie

Wspieramy podmioty lecznicze w procedurze udostępnienia dokumentacji

 

Klient przekazuje Kancelarii zapytanie danej osoby/podmiotu, w oparciu o które Kancelaria dokonuje analizy prawnej. Klient otrzymuje precyzyjną odpowiedź w przedmiocie możliwości udostępnienia tudzież treść pisma zawierającego odmowę udostępnienia dokumentacji wraz ze stosownym uzasadnieniem wymaganym prawem.

 

Współpraca z Kancelarią upraszcza procedurę obsługi żądań udostępnienia dokumentacji i odciążą Klienta w bardzo dużym stopniu. 

 

Często pojawiają się wątpliwości co do uprawnień osoby/podmiotu występującego o udostępnienie dokumentacji medycznej. Koniecznej weryfikacji podlegają sytuacje wystąpienia podmiotów niewymienionych wprost w przepisach ustawy o prawach pacjenta tzw. organów władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań - konieczne bowiem staje się dokonanie dokładnej analizy przepisów innych ustaw (niezwiązanych z prawami pacjenta wprost) na podstawie których działają te organy. 

 

Kwestie problematyczne co do możliwości udostępnienia powstają również w sytuacjach - zdawałoby się - typowych, gdy o udostępnienie dokumentacji występuje np. towarzystwo ubezpieczeń, niemniej nie spełnia wszystkich warunków formalnych wystąpienia.

 

Często spotykanym zagadnieniem z którym Kancelaria ma do czynienia jest  udostępnianie dokumentacji medycznej leczenia psychiatrycznego - szczególnie w kontekście żądań Prokuratury czy Policji.

 

Udostępnienie dokumentacji jest niezwykle istotnym zagadnieniem, szczególnie w świetle obowiązujących przepisów ogólnego Rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych [RODO], według których dokumentacja medyczna obejmuje dane sensytywne (wrażliwe).

 

Przepisy RODO wymagają, aby do kwestii udostępniania dokumentacji medycznej podchodzić z jeszcze większą ostrożnością.

 

 

KONTAKT

tel. 531 - 828 - 531

legal@kancelaria-mmk.com

O KANCELARII

REFERENCJE

HONORARIUM

KONTAKT

  1. pl
  2. en

USŁUGI

HOME

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania

RODO - klauzule informacyjne